Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych

Dodano: piątek, 21 stycznia 2011 08:11

Prezentowany podręcznik przedstawia interesujące zarówno naukowców jak i pracowników przemysłu zagadnienia technologii formowania paliw odnawialnych ich składu oraz technik i technologii wykorzystywania ich jako odnawialnych źródeł energii.

Zebrane w książce dane o właściwościach substancji palnych dają podstawy projektowania palenisk i procesów termicznych stwarzając równocześnie podstawy szerszego spojrzenia na problemy energetyczne zakładów i możliwości projektowania zarówno obiektów jak i urządzeń. Dane eksploatacyjne pozwalają przeprowadzić analizę opłacalności różnych przedsięwzięć opartych na wykorzystywaniu biomasy i bioodpadów w procesach technicznych.

W książce zaprezentowano poglądy wielu autorów w okresie ostatnich 10-ciu lat a przede wszystkim badania prowadzone przez KatedręTechnologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, technologów i eksploatatorów instalacji przygotowania biopaliw i spalarni. Dzieło może być przeznaczone jako podręcznik akademicki dla następujących kierunków studiów: Inżynieria Środowiska na Politechnikach i Akademiach Rolnych, Ochrona Środowiska na Politechnikach, Akademiach Rolnych i Uniwersytetach.

Jest to obecnie jedyne dzieło o tej tematyce, które zawiera najnowsze badania w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Podstawowe właściwości paliw
3. Podstawowe właściwości paliw formowanych
4. Zasady formowania paliw
5. Instalacje i urządzenia przygotowania paliw
6. Przykładowe instalacje formowania paliw
7. Wymogi techniczno eksploatacyjne stosowania paliw w procesach termicznych
8. Podstawy realizacji procesów termicznych wykorzystania paliw
9. Procesy fluidalne w technice termicznego przetwarzania paliw
10. Bilans masy i energii procesów współspalania paliw formowanych z paliwami energetycznymi
11. Badania i certyfikacja paliw.