Zastosowania odnawialnych źródeł energii

Dodano: poniedziałek, 04 października 2010 08:34

Książką została starannie przygotowana od strony redakcyinej, napisana przystępnym językiem, jej szczególnym walorem jest niezwykle bogata strona ilustracyjna, bowiem na jej kartkach autorzy zamieścili ponad 280 atrakcyjnie opracowanych rysunków i wykresów.

Cennym, a jednocześnie ułatwiającym czytelnikowi dotarcie do literatury źródłowej jest zamieszczenie w zakończeniu każdego z rozdziałów wykorzystanej w jego przygotowaniu bogatej bibliografii. Jest to w moim przekonaniu jedno z najlepszych i najobszerniejszych opracowań poświęconych odnawialnym źródłom energii, które w ostatnim okresie ukazało się na polskim rynku wydawniczy.

Jest ono tym cenniejsze, że autorzy tej publikacji od wielu lat zajmują się zagadnieniami zawartymi w tytule monografii, a zatem posiadają bogaty w tym zakresie dorobek zarówno badawczy, jak i praktyczny. Godne podkreślenia jest dedykowanie książki pamięci Prof. Romana Sobańskiego, prekursora wykorzystania wód geotermalnych na Pomorzu Zachodnim. a jednocześnie współautora monografii zatytułowanej „Jak pozyskać ciepło z Ziemi" z roku 2000-go.

Książka ta stanowi niewątpliwie cenny materiał źródłowy, i jako taki winna być obowiązkową lekturą dla projektantów, ale przede wszystkim decydentów w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym, powiatowym i gminnym.

Jest to również doskonały podręcznik akademicki. dla studentów kierunków i specjalności energetycznych uczelni technicznych, ale i innych, dla których nieobojętna jest ochrona środowiska naturalnego.