Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji

Dodano: środa, 04 sierpnia 2010 09:44

W podręczniku przedstawiono informacje dotyczące wykorzystania ciepła (energii) odnawialnego w indywidualnych źródłach ciepła.

Współpracujących z instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i układami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podano charakterystykę stosowanych do tego celu urządzeń i warunki ich efektywnej eksploatacji, wymiarowania oraz przedstawiono ideowe schematy źródeł ciepła, instalacji wykorzystujących te urządzenia.