Schematy obliczeniowe gazociągów

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 13:22

W publikacji podano szereg oryginalnych metod ułatwiających prawidłowe zaprojektowanie sieci gazowej.

Autor podaje metody i zasady obliczeniowe uwzględniające wymogi technologiczne ułatwiające rozwiązania projektowe sieci rozdzielczych gazu wraz z przykładami obliczeniowymi. Dotyczy to sieci gazowych zarówno nowo budowanych, jak i istniejących a wymagających przebudowy.

SPIS TREŚCI:

Od autora ... 4
1. Założenia do obliczeń gazociągów ... 5
2. Zasady określania zużycia gazu przez grupy odbiorców ... 13
3. Schematy obliczeniowe natężeń przepływu gazu na odcinkach sieci rozdzielczych ... 39
4. Schematy rozcięcia grafu sieci gazowych ... 49
5. Dobór średnic odcinków sieci gazowych ... 75
6. Kryteria wyboru miejsc lokalizacji stacji gazowych ... 93
7. Schematy obliczeniowe korygowania natężeń przepływu gazu dla pierścieniowych sieci gazowych ... 107