Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 12:06

W książce omówiono podstawowe procesy oczyszczania gazów lotnych zanieczyszczeń - tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, fluoru, chloru, węglowodorów - oraz stosowane w przemyśle metody ich usuwania.

Szczegółowo opisano odpylanie gazów w odpylaczach mokrych, grawitacyjnych, uderzeniowo-inercyjnych, odśrodkowych i filtracyjnych. Omawiane zagadnienia uzupełniono opisem stosowanej w przemyśle aparatury i urządzeń pomocniczych. Książka może być przydatna studentom - zwłaszcza kierunków Inżynieria Chemiczna i Ochrona Środowiska - uczniom starszych klas szkół technicznych, technikom i inżynierom przemysłu chemicznego, hutniczego, koksowniczego i gazowniczego.