Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 11:58

Książka zawiera informacje z zakresu problematyki ochrony środowiska w szeroko pojętym gazownictwie oraz w użytkowaniu gazu ziemnego.

Podano w niej obszerne omówienie zagrożeń środowiska związanych z wydobyciem i oczyszczeniem gazu ziemnego, jego przesyłaniem gazociągami magistralnymi oraz podziemnym magazynowaniem, rozprowadzaniem i użytkowaniem. Omówiono zalety gazu ziemnego jako czystego ekologicznie paliwa. Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników przemysłu gazowniczego, chemicznego i energetyki. Będzie też przydatna instytucjom oraz organom władz terenowych promujących i planujących gazyfikację jako sposób poprawy stanu środowiska.

Książka ta jest poświęcona ochronie środowiska w gazownictwie i użytkowania gazu. Omówiono w niej:

  • zagrożenia związane z poszukiwaniem złóż surowców węglowodorowych, wydobyciem i oczyszczaniem gazu ziemnego, jego przesyłania, podziemnym magazynowaniem, rozprowadzaniem i użytkowaniem,
  • metody minimalizacji tych zagrożeń,
  • zalety gazu ziemnego jako paliwa czystego ekologicznego.

Jest to jedyna tego rodzaju pozycja w krajowym piśmiennictwie dotyczącym ochrony środowiska w szeroko pojętym przemyśle gazowniczym, a także jedna z niewielu w literaturze światowej. Będzie przydatna dla studentów wielu kierunków uczelni technicznych oraz dla inżynierów i techników przemysłu i energetyki. Powinni sięgnąć po nią także pracownicy instytucji i organów władz terenowych promujących gazyfikację jako sposób poprawy stanu środowiska.