Instalacje sanitarne 2. Technologia

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 10:09

Podręcznik do nauki przedmiotu technologie instalacyjne, dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Omówiono w nim źródła ciepła, sieci i węzły ciepłownicze, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacje specjalne.