Ciepłownictwo

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 13:04

Książka dotyczy zagadnień ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę i klimatyzacji obiektów budownictwa przemysłowego i komunalnego. Składa się z trzech części, obejmujących: zasady projektowania sieci cieplnych, zasady optymalnego projektowania węzłów cieplnych oraz ekonomiczne zagadnienia z zakresu ciepłownictwa.

W książce podano w niej podstawowe informacje na temat przepływu ciepła oraz zasady obliczeń, konstruowania, działania i regulowania sieci cieplnych. Uwzględniono najnowsze rozwiązania techniczne węzłów cieplnych, zapewniające energooszczędne, niezawodne i bezpieczne zaopatrzenie odbiorców w ciepło.

Autorzy zwrócili uwagę na wykorzystanie źródeł energii pierwotnej w ciepłownictwie. Zamieścili też przykłady obliczeniowe oraz liczne tablice i nomogramy niezbędne do projektowania. Książka przeznaczona jest dla studentów inżynierii środowiska i kierunków pokrewnych. Mogą z niej skorzystać projektanci, wykonawcy i użytkownicy sieci cieplnych oraz osoby zajmujące się rozdziałem lub przesyłaniem ciepła, a także specjaliści odpowiedzialni za planowanie i projektowanie systemów ciepłowniczych.