Warunki techniczne montażu i odbioru urządzeń

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 10:00

Niniejsza publikacja jest propozycją uregulowania kolejnej ważnej dziedziny w branży instalacji sanitarnych, jaką jest stosowanie urządzeń do regulacji i pomiaru ilości zużywanego ciepła i wody w budynkach.

Jej celem jest upowszechnienie technicznych zasad stosowania tych urządzeń w budynkach, zwłaszcza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - zasad poprawnego montażu i właściwego, zgodnego z przepisami odbioru tych urządzeń przy przekazywaniu ich do eksploatacji.