Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia. Teoria i praktyka

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 07:28

Opracowanie jest pokaźnym źródłem wiedzy zarówno dla studentów, jak i czynnych zawodowo inżynierów, którzy spotykają się w praktyce z projektowaniem i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji.

Podręcznik ma przejrzysty układ: na końcu każdego rozdziału powtórzone zostały wnioski i wymienione najważniejsze informacje omawiane w danym rozdziale, co ma ułatwić studentom przyswojenie materiału.

Wyróżniającą cechą książki jest fakt, że Autor wykorzystuje produkty Danfoss do zilustrowania przykładowych instalacji. Dzięki temu, materiał w jeszcze większym stopniu nabiera cech praktycznego podręcznika. Przykłady oparte na produktach Danfoss są pouczające i zasługują na uwagę, ponieważ pomagają studentom w nauce metod doboru urządzeń, jak i w zrozumieniu praktycznych zastosowań omawianych tez.