Statyczna symulacja sieci gazowych

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 07:16

Pierwsza część książki jest wykładem dotyczącym wszystkich aspektów modelowania i obliczeń przepływów w sieciach gazowych.

Pierwszy rozdział obejmuje podstawy teorii grafów, w zastosowaniu do konstruowania obrazów sieci gazowych. Drugi rozdział, to przegląd metod rozwiązywania układów liniowych równań algebraicznych. Rozdział trzeci przedstawia metody numeryczne rozwiązywania równań i układów równań nieliniowych. Czwarty, ostatni rozdział I części pracy to omówienie oczkowych i węzłowych metod statycznej symulacji sieci gazowych. Rozdział ten zawiera omówienie I i II prawa Kirchoffa w ujęciu macierzowym, równania przepływu, metod oczkowych, węzłowych, oraz metody oczkowo-węzłowej obliczania sieci gazowych.

 

Drugą część pracy stanowi rozdział piąty, zawierający przykłady i zadania ilustrujące obliczanie sieci gazowych, oraz rozdział szósty - opis programu komputerowego do modelowania ustalonych przepływów w sieciach gazowych. Jest to program Sim Net SSVTM, pracujący w środowisku Windows 95/98/NT, modelujący przepływy w sieciach nisko, średnio i wysokociśnieniowych oraz sieciach mieszanych.