Odnawialne Źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Dodano: środa, 07 lipca 2010 13:53

Autor opisuje odnawialne źródła energii oraz pokazuje ich zastosowanie. Do podstawowych rodzajów energii ze źródeł niekonwencjonalnych zalicza się: energię wiatru, promieniowania słonecznego, wód, geotermiczną, jądrową i termojądrową, energię biomasy, biogazu i wodoru.

Nie każdy z tych rodzajów energii jest praktycznie możliwy do wykorzystania w warunkach klimatycznych Polski, dlatego omówione zostały te energie odnawialne, które już obecnie są w naszym kraju wykorzystywane. Poza energią odnawialną jako przyjazne środowisku, a jednocześnie powszechnie stosowane, uznaje się nowoczesne kotły oraz elektrownie gazowe, dlatego również znalazły one miejsce wśród proponowanych rozwiązań.

W publikacji tej wytłumaczone są metody obliczania zapotrzebowania na ciepło dla budynku, obliczanie instalacji kolektorów słonecznych, obliczenia dla silników wiatrowych oraz pomp ciepła i kotłów gazowych. Oprócz tego pokazane są przykładowe obliczenia instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przykłady obliczeniowe dotyczące promieniowania słonecznego, a także przykładowe obliczenia dla ogniw i modułów ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji PV.