Eksperci
Przekształcenie szamba w oczyszczalnię

Przekształcenie szamba w oczyszczalnię

Odpowiada: Jolanta Sych

Jaka jest możliwość przekształcenia dwu-komorowego szamba w oczyszczalnię biologiczną? Wszystko przy wysokim poziomie wód gruntu piaszczysto-gliniastego i na powierzchni 25m2.

Przebudowując szambo szczelne na przydomową oczyszczalnię ścieków należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Ponieważ ten nowo powstający obiekt nie będzie miał dokumentów dopuszczających go na rynek w postaci Aprobaty Technicznej czy Certyfikatu konieczne będzie więc, aby oczyszczalnia została zaprojektowana i opisana przez osobę do tego uprawnioną czyli projektanta urządzeń sanitarnych. Dany przypadek powinien być więc rozpatrzony na drodze projektu indywidualnego. W przeciwnym wypadku może zostać on potraktowany jako nieszczelne szambo.

Zmieniając zastosowanie szamba na oczyszczalnię należy wziąć pod uwagę, że prawidłowo pracująca oczyszczalnia przetrzymuje ścieki w osadniku gnilnym od 3 do 4 dób. Szambo zazwyczaj jest większe i przetrzymanie ścieku w osadniku wydłuży się kilkakrotnie ze względu na jego objętość (zazwyczaj 8-10 m3) co będzie powodowało przegnicie ścieku.

Ekspert firmy:
Logo

W podanym przypadku mamy do czynienia z nieprzepuszczalnym gruntem co ogranicza się do zastosowania oczyszczalni z bioreaktorem i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieku wodnego lub studni chłonnej. Jeżeli będziemy brać pod uwagę zastosowanie drugiego etapu oczyszczania w postaci drenażu rozsączającego konieczne będzie wykonanie go w nasypie (kopcu). Pomiędzy osadnikiem gnilnym a drenażem należy zastosować przepompownię.