Eksperci
Czy kominek można podłączyć do instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła?

Czy kominek można podłączyć do instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła?

Dodano: czwartek, 06 sierpnia 2015 12:12
Odpowiada: Robert Kasperski

Rozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników i wywiewników oraz końcową regulację ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów wentylacyjnych.

Możemy także doprowadzić ciepłe powietrze z kominka do wszystkich wentylowanych pomieszczeń kanałami wentylacji nawiewno–wywiewnej. Sposób ten jednak jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni jedynie funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego.

W takim przypadku należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej). Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka. Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Ekspert firmy:
Logo

Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że:

  • wentylator i centrala wentylacyjna bezwzględnie muszą być zaopatrzone w szczelne przepustnice zwrotne uniemożliwiające cofanie się powietrza do centrali lub kominka. Cofnięcie się gorącego powietrza może spowodować uszkodzenie centrali;
  • średnice kanałów nawiewnych do pomieszczeń muszą być przeliczone dla łącznego przepływu powietrza z centrali plus z kominka. Niezbędne są kanały o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę;
  • ponieważ ilość recyrkulującego powietrza kominkowego może być znaczna, należy zapewnić swobodny jego przepływ w domu poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie w nich odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych.

Decydując się na takie rozwiązanie wybieramy kominek z zamknięta komora spalania. Ponadto należy pamiętać, ze wentylator kominkowy nie może pracować przy wyłączonej wentylacji.