Eksperci
Czym są

Czym są "regulusy" i jakie mają zalety?

Dodano: poniedziałek, 13 sierpnia 2012 09:51

Na rynku techniki grzewczej przyjęła się nazwa "regulusy" w odniesieniu do produktów firmy REGULUS®-system z Bielska-Białej. Powszechny stał się także synonim: regulusy = grzejniki dynamiczne. Czym więc się charakteryzują i jak działa instalacja grzewcza po ich zamontowaniu?

Grzejnik dynamiczny to taki, który niewielkim nakładem energii, szybko osiąga pełną moc, właściwą dla temperatury czynnika grzewczego, jakim jest zasilany. Jego dynamika wynika wprost z jego małej masy całkowitej (grzejnik + zawarta w grzejniku woda) a także z wysokiej sprawności w pobieraniu ciepła z wody instalacyjnej i skutecznym przekazywaniu tego ciepła otoczeniu. Takie ogrzewanie łatwo uruchomić i zatrzymać. Bezwładność systemu jest minimalna. Szybkie zatrzymanie grzania jest nie tylko istotne dla kosztów ogrzewania lecz także kluczowe dla szczególnie wysokiego komfortu cieplnego, który można osiągnąć dzięki zastosowaniu regulusów. Zatem ekonomika i komfort.

Ekspert firmy:
Logo

Przy gwałtownym wzroście nasłonecznienia w okresach przejściowych czy też przy pojawieniu się niespodziewanych uzysków ciepła, a takich we współczesnych domach jest bez liku, odpowiednio sterowana instalacja z regulusami szybko przestaje grzać i równie szybko ponownie podejmuje pracę. Wytworzona w dowolnym źródle ciepła energia dawkowana jest z aptekarską precyzją.

Unikalne możliwości regulusów to suma wielu elementów:

  • specyficzna budowa - układ wodny z miedzi, układ oddawania ciepła z aluminium;
  • wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego - miedź i aluminium;
  • mała masa całkowita grzejnika wraz z wodą;
  • duża powierzchnia wymiany ciepła - znacznie większa niż w innych typach grzejników.  

Regulusy budową przypominają chłodnicę. Stanowią wysokosprawny wymiennik ciepła. W miedzianej wężownicy płynie woda instalacyjna, a ciepło przekazywane jest do otoczenia poprzez aluminiowe emitery ciepła. Wysoki udział promieniowania z pofalowanej powierzchni grzejnika sprawia, że ciepło rozprowadzone jest w pomieszczeniu bardzo równomiernie.

Prócz masy, drugim ważnym parametrem odróżniającym regulusy od innych grzejników jest powierzchnia wymiany ciepła. Posiadają o 50% większą powierzchnię kontaktu z ogrzewanym powietrzem, od tej samej wielkości grzejników płytowych. Większa powierzchnia kontaktu oznacza sprawniejsze grzanie w niskich parametrach czynnika grzejnego. Dlatego też regulusy to także grzejniki niskotemperaturowe. Stanowią doskonały punkt wyjścia do instalacji chłodząco-grzejącej - klimakonwektorów.

Grzejniki produktem na lata

Zbudowanie instalacji centralnego ogrzewania ma charakter wieloletniej, najczęściej jednorazowej inwestycji. Wyposażenie wnętrz, a nawet kafelki czy też podłogę z czasem można zmienić. Nikt jednak, budując instalację c.o., nie myśli o jej wymianie z upływem czasu. Poza źródłem ciepła, które ulega zużyciu. Układ dystrybucji ciepła (grzejniki) powinien być uniwersalny i rozwojowy. Instalacja grzewcza jest trwale związana z każdą budowlą. Na lata. Zatem należy poszukiwać grzejnika trwałego, ekonomicznie pracującego, zapewniającego komfort cieplny i zdrowy mikroklimat wnętrz mieszkalnych.

Regulusy to grzejniki w 100% zbudowane z miedzi i aluminium, nierdzewne, odporne na  wysokie ciśnienia. Sprawnie współpracują z każdym źródłem ciepła. Producent udziela na nie 25 lat gwarancji.