Eksperci

Zalety ogrzewania pompą ciepła

Dodano: poniedziałek, 09 stycznia 2012 12:54

W Polsce rozwiązania wykorzystujące do ogrzewania pompy ciepła są wciąż mało rozpowszechnione. Przyczyniają się do tego najprawdopodobniej niewłaściwe opinie na temat kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych. Jakie są zatem zalety ogrzewania pompą ciepła?

Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny oleju opałowego i gazu, ogrzewanie pompą ciepła może być najtańsze. Przed dokonaniem inwestycji w system ogrzewania pompa ciepła należy przede wszystkim oszacować koszty eksploatacji w długoletniej perspektywie.

Mieszkańcy Europy Zachodniej od wielu lat na dużą skalę stosują pompy ciepła. Urządzenia wykorzystują aż 75% darmowej energii, pochodzącej z powietrza, wody lub gruntu, a jedynie 25% wytwarzane jest przez sprężarkę, zasilaną energią elektryczną. Zużycie tego prądu jest kosztem produkcji ciepła dla celów c.o. i c.w.u.

Obecnie liderzy technologii posiadają w ofercie pompy ciepła z modulowaną mocą sprężarki. Stosunek mocy grzewczej urządzenia do ilości pobieranego przez nie prądu jest miarą sprawności systemu ogrzewania. W wysokosprawnych pompach ciepła z 1 kWh energii elektrycznej otrzymuje się nawet 5 kWh energii cieplnej. Urządzenie można skonfigurować tak, by sprężarka pracowała według niższej stawki energii elektrycznej, a uzyskany nadmiar energii był wykorzystywany w ciągu dnia.

Do ujawnienia wszystkich zalet ogrzewania pompą ciepła i zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych konieczna jest optymalizacja pracy pompy, dolnego źródła, instalacji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania

Pompa ciepła HeliothermWydajność pompy jest tym większa, im mniejsza jest różnica między ciepłem pozyskanym ze źródła, a przekazanym do instalacji grzewczej. W polskim klimacie najlepszym rozwiązaniem jest wybór energii skumulowanej w gruncie jako źródła dolnego oraz systemu niskotemperaturowego np. ogrzewania podłogowego jako odbiornika. Zastosowanie tego rozwiązania, przy prawidłowo wykonanej instalacji, pozwala na zwrot kosztów inwestycji już nawet po 7 latach eksploatacji.

Pompa ciepła nie wybacza błędów przy instalacji. Dlatego najlepiej by była wykonana przez profesjonalną ekipę, gwarantującą poprawny dobór i zwymiarowanie samego urządzenia oraz prawidłowość instalacji dolnego i górnego źródła ciepła. Błędy przekładają się na spadek efektywności i niedogrzanie budynku, czyli w konsekwencji wyższe koszty eksploatacji.

Ekspert firmy:
Logo
Moc pompy ciepła dobiera się do indywidualnych potrzeb grzewczych budynku, określanych na podstawie dokładnego bilansu cieplnego obiektu. Bardzo ważne jest również ustalenie temperatury i mocy źródła ciepła (np. gruntu) oraz maksymalnej temperatury potrzebnej do zasilania instalacji. Dokładne określenie powyższych czynników pozwoli wybrać najbardziej efektywną pompę ciepła.

Ogrzewanie pompą ciepła jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Podczas pracy urządzenia nie powstają produkty uboczne. Do atmosfery nie są emitowane żadne trujące gazy, jak ma to miejsce w przypadku kotłów olejowych lub węglowych. Z uwagi na czystość pracy pompy ciepła, wiele krajów Europy Zachodniej wprowadziło rządowe dopłaty dla tego rozwiązania.