Eksperci
Instalacja piorunochronu

Instalacja piorunochronu

Dodano: środa, 02 marca 2011 08:45
Odpowiada: Cezary Jankowski

Kiedy musi być zainstalowany piorunochron? Jak jego obecność regulują przepisy i jak się to ma do bezpiecznego użytkowania np. domów jednorodzinnych?

O tym, w jakich przypadkach konieczna jest ochrona odgromowa, informują odpowiednie przepisy zawarte m.in. w Prawie budowlanym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana tego rozporządzenia wydana 7 kwietnia 2004 zawiera wykaz norm. Odnoszą się one do tzw. obiektów zwykłych o wysokości do 60 metrów, do których zaliczane są także domy jednorodzinne.

Zawarte są w nich m.in. wskazania, które części budynku można wykorzystać jako elementy urządzeń odgromowych. Taką częścią może więc być metalowe pokrycie dachu, wykorzystane jako zwód. Z kolei instalacją odgromową na zewnątrz obiektu może być np. wolno stojący maszt chroniący niższy budynek, albo instalacja piorunochronna zwykle montowana bezpośrednio na chronionym budynku.

O konieczności stosowania instalacji odgromowej decyduje zależność pomiędzy spodziewaną częstotliwością bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt (Nd; zależy od usytuowania budynku) a średnią roczną częstotliwością wyładowań (Nc), które mogą trafić w dany budynek. Jeżeli: Nd< Nc to urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne, natomiast gdy: Nd>Nc to urządzenie piorunochronne jest niezbędne.