Eksperci

Czy komin nad dachem trzeba obmurować?

Dodano: wtorek, 20 lipca 2010 12:30
Odpowiada: Mariusz Kiedos

Pustaków kominowych, w środku których jest rura, nie trzeba obudowywać dodatkowo cegłą, chyba że wystąpią czynniki, które zadecydują o wzmocnieniu konstrukcji komina.

O ile nie wynika to z wytycznych producenta (karta techniczna, jakieś obostrzenia przy dokumentach dopuszczających do stosowania, np. przy Aprobacie Technicznej) lub z projektu (np. obmurowanie ze względu na warunki konstrukcyjne, izolacyjne czy też wizję architektoniczną) to komin nie musi być obmurowany.

Pustak kominowy o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa obciążony pionowym naciskiem kolejnych pustaków o wysokości np. 25 m wykorzystuje zaledwie ułamek swojej nośności na ściskanie. Kominów o typowej wysokości, tj. 6-12 m nawet z dodatkowym (pionowym/osiowym) obciążeniem w postaci obmurowania cegłami klinkierowymi na tzw. płycie wspornikowej, nawet nie liczy się na ściskanie dolnego pustaka (mimo, że ma on jeszcze usuniętą niemal całą jedną ściankę na drzwiczki wyczystkowe).

Na ogół minimalnym zabezpieczeniem technicznym pustaków kominowych jest tynk cementowo-wapienny o grubości 2 cm.

Ekspert firmy:
Logo

Zdarzają się jednak wyjątki od reguły, np. gdy:

  • komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz;
  • przewiduje się wieszanie na kominie szafek, czy kotłów (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka);
  • komin jest obciążony pionowo i ma np. dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków;
  • zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników.