Biblioteka
Systemy wentylacji i klimatyzacji

Systemy wentylacji i klimatyzacji

Dodano: środa, 30 czerwca 2010 09:51

Na właściwy mikroklimat pomieszczeń składa się szereg czynników, takich jak: dostateczna ilość tlenu w powietrzu, zawartość dwutlenku węgla nieprzekraczająca stężenia szkodliwego dla zdrowia oraz odpowiednia wilgotność i temperatura powietrza.

Spis treści
» Systemy wentylacji
» Wymagania stawiane wentylacji i klimatyzacji
» Wentylacja grawitacyjna
» Wentylacja mechaniczna wywiewna
» Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
» Rekuperatory
» Wentylatory
» Osuszacze powietrza
» Klimatyzatory
   »Pokaż wszystko

Pozostałymi czynnikami wpływającymi na właściwy mikroklimat pomieszczenia są niskie poziomy zanieczyszczeń takich jak: kurzu, pyłków, dymu tytoniowego, mikroorganizmów, szkodliwych oparów pochodzących od farb, lakierów, klejów itp.

Systemy wentylacji

Wymagania stawiane wentylacji i klimatyzacji

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu na powietrze niezanieczyszczone. Natomiast klimatyzacja ma na celu nadanie powietrzu określonych parametrów (przede wszystkim temperatury i wilgotności), korzystnych dla dobrego samopoczucia ludzi.

Wentylacja jest niezbędna we wszystkich pomieszczeniach, a szczególnie jest ważna w łazienkach (duża wilgotność powietrza) oraz kuchniach (spalanie gazu powodujące niedobory tlenu oraz nadmiar tlenku i dwutlenku węgla w powietrzu).

Krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu określa ile razy w ciągu godziny wymieniane jest powietrze. Dla domów jednorodzinnych wartość tego wskaźnika wynosi 0,5-1,0 (wskaźnik równy 1,0 oznacza, że w ciągu godziny zostało wymienione całe powietrze w pomieszczeniu).

Minimalny strumień powietrza odprowadzonego z pomieszczenia

Rodzaje wentylacji:

  • wentylacja grawitacyjna (inaczej naturalna),
  • wentylacja mechaniczna (wymuszona).

Możliwe są też systemy mieszane (na przykład wentylacja grawitacyjna wspomagana okresowo wentylacją mechaniczną).

Decyzja o zastosowanym systemie wentylacji powinna być podjęta już na etapie projektu architektonicznego. Wentylacja budynku (najczęściej grawitacyjna) jest wykonywana jednocześnie z budową domu.

Wentylacja grawitacyjna

Działanie wentylacji grawitacyjnej opiera się na naturalnym ruchu powietrza wywołanym różnicą ciśnienia powstającą wskutek różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. Świeże powietrze dostaje się do wnętrza budynku przez nieszczelności okien i drzwi lub przez specjalne otwory nawiewne (umieszczone w ramach okiennych lub w ścianie).

Zużyte - wydostaje się przez otwory wywiewne połączone z kanałami wentylacyjnymi, w niektórych przypadkach - bezpośrednio przez wywietrzniki ścienne lub dachowe. Kratki wentylacyjne umieszcza się (pod sufitem) w kuchni, łazience i wc.

W budynku z zaprojektowaną wentylacją grawitacyjną kierunki przepływu powietrza są:

  • z dołu do góry (działanie różnicy temperatury powodujące różnice gęstości powietrza),
  • od strony nawietrznej do zawietrznej (działanie wiatru).

W pomieszczeniach typu spiżarnia lub piwnica gospodarcza bez przewodów wentylacyjnych, stosuje się czasami wentylację przez otwór wykonany w ścianie zewnętrznej, wyposażony od zewnątrz w kratkę wentylacyjną lub siatkę umocowaną na stałe w ścianie.

Sprawność wentylacji grawitacyjnej zależy od:

  • ciśnienia powietrza na zewnątrz (siły wiatru),
  • różnicy temperatury: zewnętrznej i wewnętrznej,
  • wysokości, na której następuje wymiana powietrza,
  • oporu kanałów wentylacyjnych.

Ponieważ nie ma możliwości regulowania wentylacji grawitacyjnej zależnie od warunków, często jest ona mało skuteczna. Na przykład zimą może być nadmierna, co powoduje zbyt duże straty ciepła bez możliwości jego odzysku, a w lecie - niedostateczna i wymagająca częstego dodatkowego otwierania okien.

W skrajnych przypadkach przy wysokiej temperaturze zewnętrznej może nastąpić odwrócenie kierunku wentylacji. Wentylacja grawitacyjna wymaga budowy kanałów wentylacyjnych i kominów, co zwiększa koszty inwestycji. Kratki wentylacyjne mogą być usytuowane tylko w ścianach przylegających do przewodów kominowych.

Przepływ powietrza w wentylacji grawitacyjnej

Zasada działania wentylacji grawitacyjnej

Ściany, w których przebiegają przewody wentylacyjne, powinny odpowiadać określonym wymaganiom. Jest to tym bardziej istotne, że naprawa źle wykonanego kanału jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z cegły ceramicznej pełnej lub ze specjalnych pustaków ceramicznych. Odchylenie kanału od pionu nie może przekroczyć kąta 30°.

Jeżeli kanały dymowe i wentylacyjne doprowadzone są do jednego komina, to wyloty boczne kanałów wentylacyjnych należy umieścić około 30 cm poniżej czapki, żeby uniknąć przedostawania się dymu do wentylacji. Wymiary przekroju komina, sposób jego poprowadzenia oraz wysokość powinny zapewniać potrzebny ciąg.

Wentylacja grawitacyjna jest zależna od warunków atmosferycznych, nie ma możliwości jej regulacji, jest związana z koniecznością budowy kanałów wentylacyjnych, ma niską skuteczność.