Biblioteka
Instalacje wodociągowe - pompy, hydrofory, uzdatnianie wody

Instalacje wodociągowe - pompy, hydrofory, uzdatnianie wody

Dodano: środa, 30 czerwca 2010 07:14

Pompy są to urządzenia wytwarzające różnicę ciśnień, która umożliwia podciąganie cieczy na określoną wysokość. Charakterystyka pracy każdej pompy jest określona przez zależność między natężeniem przepływu wody mierzonym w m3 lub l/h i wysokością podnoszenia wody (ciśnieniem).

Spis treści
» Pompy
» Pompy głębinowe
» Pompy zatapialne (zanurzeniowe)
» Pompy ogrodowe
» Pompy obiegowe
» Domowe zestawy hydroforowe
» Pomieszczenie pod hydrofor
» Eksploatacja hydroforów
» Uzdatnianie wody
   »Pokaż wszystko

Pompy głębinowe stosuje się, gdy lustro wody jest na głębokości większej niż 7-8 m od osi pompy

Pompy

Im większe natężenie przepływu (czyli większy strumień wody), tym mniejsze będzie ciśnienie podnoszonej cieczy i odwrotnie: zwiększenie ciśnienia powoduje zmniejszenie strumienia wody. Dlatego wybierając pompę bierze się pod uwagę nie tylko wymagane ciśnienie, ale także możliwość otrzymania przy tym ciśnieniu wymaganego natężenia przepływu.

Pompy muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z woda pitną. Pompy różnią się konstrukcją i wykonaniem w zależności od tego, jakie medium będą przetłaczały.

Wyróżniamy pompy domowe:

 • do czystej wody,
 • do brudnej wody i ścieków,
 • do instalacji c.o. i c.w.u.

zależnie od przeznaczenia na rynku dostępne są pompy:

 • głębinowe,
 • zatapialne,
 • ogrodowe,
 • obiegowe.

UWAGA!

Producenci pomp często podają jako parametr maksymalną wysokość podnoszenia (np. kilkanaście metrów), która na wykresie odpowiada minimalnemu ciśnieniu. Wysokość podnoszenia trzeba zawsze odczytać z wykresu w odniesieniu do odpowiadającej wielkości strumienia wody.

Pompy głębinowe

Przykładowe połączenie pompy samozasysajacej ze studnią

Umożliwiają pobieranie ze studni wody do zasilania domowej instalacji wodociągowej. Montuje się je w studniach, w których lustro wody znajduje się poniżej 8 m - w innym przypadku wystarcza zwykła pompa samozasysająca. Elementy pompy głębinowej są umieszczone w tulei, co umożliwia zainstalowanie pompy w studni wierconej niewielkiej średnicy.

Pompy głębinowe mogą pracować w pozycji poziomej lub pionowej (w studniach przydomowych instaluje się je najczęściej pionowo). Podczas pracy pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie, dlatego tuleję wykonuje się z materiałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej, mosiądzu, żeliwa.

Silnik pompy zwykle ma zabezpieczenie przed brakiem fazy, przeciążeniem, zmianami (spadkiem) napięcia w sieci oraz tzw. suchobiegiem czyli pracą bez wody, która mogłaby spowodować uszkodzenie pompy i silnika. Połączenie pompy głębinowej ze zbiornikiem hydroforowym pozwala na jej wykorzystanie do zasilania w wodę domowej instalacji wodociągowej.

Po odkręceniu kranu pompa włącza się automatycznie i ze zbiornika wypływa woda pod ciśnieniem. Pompy sterowane automatycznie z silnikiem o regulowanych obrotach i wbudowaną przetwornicą częstotliwości umożliwiają utrzymanie stałego ciśnienia wody bez względu na liczbę odbiorników.

Pompy zatapialne (zanurzeniowe)

Pompy zatapialne stosuje się do pompowania brudnej wody i ścieków. Zależnie od modelu mogą być wykorzystywane do:

 • odprowadzania do kanalizacji zużytej wody z zainstalowanych na niższym poziomie (np. w piwnicy) zmywarek, zlewozmywaków, wanien, kabin prysznicowych,
 • przepompowywania ścieków,
 • wypompowywania wody z zalanych piwnic, basenów, rowów, wykopów budowlanych,
 • tłoczenia wody ze studzienek zbiorczych systemów drenażowych i automatycznego obniżania w ten sposób poziomu wody w celu zapobieżenia zawilgoceniu ścian budynku,
 • zasilania fontann, kaskad wodnych, wodospadów.

Ich konstrukcję stanowi wspólna obudowa z silnikiem dostosowanym do pracy w zanurzeniu. Na rynku dostępne są dwa rodzaje pomp - do wody brudnej i ścieków. Pompy do wody brudnej pompują wodę lekko zanieczyszczoną bez fekaliów - ze zmywarek, pralek, zlewozmywaków, wanien. Pompy do ścieków pompują wszelkiego rodzaju ścieki z gospodarstw domowych.

Stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Pompy zatapialne dostępne są w wersji z wyłącznikiem pływakowym umożliwiającym bezosobową obsługę. Mogą pracować jako urządzenia wolno stojące lub stacjonarne. Wolno stojące wstawiane są do zbiornika ze ściekami i połączone z instalacją elastycznym przewodem.

Stacjonarne - są wprowadzane do zbiornika na prowadnicach i łączą się ze sztywnym przewodem tłocznym przez stopę sprzęgającą. Korpusy i wirniki pomp zatapialnych wykonuje się z żeliwa, stali nierdzewnej, brązu, technopolimeru.