Instalacja elektryczna

Dodano: czwartek, 17 czerwca 2010 08:53

Przestarzała instalacja elektryczna jest potencjalnie niebezpieczna i po prostu niewygodna - brakuje gniazd, a istniejące obwody są przeciążone. Zakres prac przy jej modernizacji zależy od tego na ile odbiega od obowiązujących współcześnie standardów.

Spis treści
» Zapotrzebowanie na moc
» Przewody
» Podział na obwody
» Rozdzielnica
» Zabezpieczenia
   »Pokaż wszystko

Zapotrzebowanie na moc

Jeśli planujemy montaż elektrycznego kotła c.o., przepływowego ogrzewacza wody lub pieców akumulacyjnych, to przede wszystkim elektryk musi sprawdzić, czy przyłącze łączące dom z siecią energetyczną jest dostosowane do większych obciążeń. Czasem zdarza się też, że domy jednorodzinne mają tylko przyłącze jednofazowe zamiast trójfazowego. Jeśli więc chcemy zainstalować urządzenia o dużej mocy, to konieczne będzie wystąpienie do zakładu energetycznego z wnioskiem o zwiększenie przydziału mocy lub budowę nowego przyłącza.

Przewody

Obecnie instalacje elektryczne wewnętrzne wykonuje się tylko z przewodów miedzianych. Wszystkie gniazda muszą być uziemione (z "bolcem"). Do gniazd doprowadza się przewody trójżyłowe, z odrębną żyłą ochronną PE.

Do gniazda prąd powinien

być doprowadzony przewodem

trójżyłowym (żyły: L - fazowa,

N - fazowa, PE - ochronna)

Żyłę ochronną powinny też mieć przewody zasilające źródła światła. Typowe przekroje żył przewodów to 2,5 mm2 w obwodach zasilających gniazda oraz 1,5 mm2 w obwodach oświetleniowych. Urządzenia dużej mocy potrzebują przewodów o większym przekroju - 4 mm2 lub większym. Stare instalacje są często wykonane z przewodów aluminiowych. Zwykle przewody są dwużyłowe - ze wspólną żyłą ochronno-neutralną (oznaczaną PEN). Ich przekrój jest często zbyt mały, ponadto aluminium łatwo ulega utlenieniu i pęka w miejscach połączeń. Obecnie nie wolno stosować przewodów aluminiowych, jeśli przekrój żył jest mniejszy niż 10 mm2.

Podział na obwody

Każda instalacja jest podzielona na obwody, dzięki temu nawet po odłączeniu zasilania od któregoś z nich pozostałe pracują normalnie. Poszczególne obwody mają odrębne zabezpieczenia w tablicy rozdzielczej. Zwykle obwodów jest zbyt mało, czasem tylko dwa na gniazda i jeden na oświetlenie. Jednak by uniknąć przeciążenia, jednego obwodu nie powinno tworzyć więcej niż 10 gniazd lub 20 punktów oświetleniowych. Mała liczba obwodów jest przy tym niepraktyczna, bo pojedyncze uszkodzenie uniemożliwia pracę wielu urządzeń.

Układ obwodów instalacji powinien być przede wszystkim funkcjonalny i logiczny: np. odrębne obwody dla pomieszczeń położonych na lewo i na prawo od wejścia. Także przyłączone na stałe urządzenia, np. lodówka, kuchenka czy podgrzewacz wody, powinny być zasilane każde z osobnego obwodu. Ważne jest także pogrupowanie źródeł światła tak, by na danej kondygnacji nie były zasilane tylko z jednego obwodu. Dzięki temu w razie awarii nie znajdziemy się w kompletnych ciemnościach.