Piony kanalizacyjne na poddaszu

Dodano: wtorek, 15 czerwca 2010 13:00

Remont poddasza to niekiedy zmiana układu pomieszczeń. Problem powstaje jeśli przez poddasze biegnie pion kanalizacyjny. Co więc możemy zrobić? Usunąć go z tej kondygnacji? Czy może zmniejszyć jego średnicę, tak by dał się ukryć wewnątrz lekkiej ścianki działowej.

W zasadzie pion kanalizacyjny powinien mieć jednakową średnicę na całej swej długości. Najczęściej jest to 100 mm, mniejsze średnice (zazwyczaj 70 mm) mogą mieć tylko te piony, do których nie jest przyłączona miska ustępowa. Pod tym względem najważniejsze więc, jakie przybory sanitarne są do niego przyłączone.

Wyprowadzonego ponad dach i zakończonego wywiewką pionu nie można pochopnie likwidować. Przez wywiewkę nie tylko uchodzą ponad dach gazy z instalacji kanalizacyjnej, ale też zasysane jest przez nią powietrze, gdy rurami spływają ścieki, co zapobiega wysysaniu wody z syfonów. Pod pewnymi warunkami jednak pion można skrócić i zakończyć go zaworem napowietrzającym:

  • przynajmniej jeden pion na każdym przewodzie odpływowym (prowadzącym do kanalizacji zbiorczej, szamba lub przydomowej oczyszczalni) jest wyprowadzony ponad dach;
  • musi to być pion położony najdalej od miejsca odprowadzenia ścieków poza budynek, bo zawory napowietrzające nie zapewniają usunięcia gazów z instalacji;
  • zawór napowietrzający powinien znaleźć się co najmniej 1 m ponad najwyżej położonym syfonem przyboru podłączonego do pionu.

Jeśli warunki na to pozwalają i pion kanalizacyjny zostanie zwieńczony zaworem napowietrzającym, to trzeba pamiętać o takim jego umieszczeniu, by był dostępny do sprawdzenia i ewentualnej wymiany. Zawory takie niekiedy się psują (rozszczelniają) i gazy z kanalizacji przedostają się wówczas do pomieszczeń.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Capricorn