Jak zabezpieczyć wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem

Dodano: piątek, 21 maja 2010 09:58

Prawidłowo uzdatniona woda może dopływać do kranu zanieczyszczona. Chociaż ryzyko wtórnego jej zanieczyszczenia w domu jednorodzinnym jest niewielkie, warto wykonać odpowiednie zabezpieczenia. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że pijemy naprawdę czystą wodę.

Kiedy woda może zostać wtórnie zanieczyszczona?

Gdy nastąpi przepływ zwrotny wody zanieczyszczonej, czyli wtedy, gdy popłynie ona w kierunku przeciwnym do tego, w jakim powinna płynąć.

Jest to możliwe w następujących przypadkach:

  • gdy w przewodzie powstanie podciśnienie (zassanie wsteczne), np. przy opróżnianiu przewodów, przy pęknięciach;
  • przy wzroście ciśnienia w zbiorniku (ciśnienie zwrotne), np. w podgrzewaczach wody lub przy wyższym ciśnieniu eksploatacyjnym w urządzeniach zamkniętych, np. podczas napełniania instalacji grzewczej;
  • gdy z wyżej położonych części instalacji zanieczyszczona woda zostanie zassana w dół na zasadzie lewara (np. w wypadku braku wody lub przy obniżeniu ciśnienia wody w sieci i odkręceniu kranu położonego niżej). Ten przypadek może mieć miejsce np. wówczas, gdy w napełnionej wannie pozostawimy prysznic - woda może zostać z niej zassana i przepłynąć do odkręconej baterii znajdującej się na niższym piętrze.
Z wyżej położonych części instalacji brudna woda może zostać
zassana w dół na zasadzie lewara. Żeby uniknąć takich sytuacji, warto zamontować zawór antyskażeniowy

Żeby zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu wody, należy zamontować urządzenia zabezpieczające, najczęściej zawór antyskażeniowy lub zawór zwrotny i przepływowy napowietrzacz rurowy przy bateriach podłączonych do węża, np. w łazience przy natrysku i baterii wannowej, w ogrodzie, przy zlewie kuchennym, w kotłowni.

Zawór antyskażeniowy należy zamontować na przyłączu do budynku, żeby nie było ryzyka skażenia zewnętrznej sieci wodociągowej oraz wówczas, gdy w domu istnieje podwójna połączona instalacja wodociągowa - z sieci i z własnego ujęcia wody.

O konieczności zamontowania zaworu na przyłączu oraz wymaganym typie zaworu decyduje dostawca wody, określając to w warunkach technicznych przyłączenia. Aby zabezpieczyć wodę przed wtórnym skażeniem warto też zamontować zawór antyskażeniowy na początku instalacji wodnej, gdy wodę pobieramy z własnej studni.

opr.: Monika Czeczotek