Wymiana systemu ogrzewania budynku

Dodano: wtorek, 04 stycznia 2011 09:23

Planując remont instalacji grzewczej, najczęściej planujemy wymianę kotła. Jednak dobrze działająca instalacja c.o. musi tworzyć spójną całość. Czasem poświęcając więcej uwagi innym elementom, można osiągnąć lepszy efekt, niż zmieniając samo źródło ciepła.

Spis treści
» Przyczyny zmian systemu ogrzewania budynku
» Kotły zasypowe na węgiel
» Kotły z podajnikiem i zasobnikiem na paliwa stałe
» Kotły gazowe
» Kotły olejowe
» Grzejniki
» Wodne ogrzewanie podłogowe
» Elektryczne ogrzewanie podłogowe w systemie ogrzewania budynku
» Pompy obiegowe w systemach ogrzewania budynku
» Zawory grzejnikowe
» Naczynie wzbiorcze
» Kotłownia i komin
   »Pokaż wszystko

Przyczyny zmian systemu ogrzewania budynku

Zanim zdecydujemy się na remont czy unowocześnienie (modernizację) instalacji grzewczej, powinniśmy jasno określić, dlaczego to robimy i jakich efektów oczekujemy. Niestety nie zawsze możemy osiągnąć wszystko - np. obniżymy koszty, stosując tańsze paliwo, ale obsługa kotła będzie bardziej pracochłonna.

  • Z konieczności

Zły stan techniczny instalacji grzewczej, np. korozja kotła lub grzejników, zmusza do działania. Remont, w ścisłym znaczeniu, to tylko przywrócenie instalacji do stanu pierwotnego (ew.można użyć innych materiałów). Remont bez innych zmian ma sens, jeśli z działania instalacji byliśmy w pełni zadowoleni. Remont to jednak dobra okazja do dokonania jakichś usprawnień, zmiany są zaś niezbędne, jeśli dom poddano choćby częściowej termomodernizacji, np. wymieniając okna na aluminiowe.

  • Dla wygody

Wymieniając stary kocioł zasypowy na nowoczesny z zasobnikiem i podajnikiem, odczujemy ogromną różnicę pod względem wygody obsługi. Radykalnym rozwiązaniem będzie zaś zmiana rodzaju paliwa - obsługa kotłów gazowych i olejowych ogranicza się w zasadzie do przeglądów serwisowych.

Wadą starych instalacji, niezależnie od tego, jaki kocioł je zasila, często są problemy z regulacją temperatury w pomieszczeniach. To konsekwencja braku automatyki, choćby najprostszej, jak głowice termostatyczne zaworów grzejnikowych. Nowy kocioł (np. gazowy pulsacyjny)i dobrze dobrana automatyka zwiększają komfort mieszkania, ale nie należy też zapominać, że przyczyniają się też do zmniejszenia zużycia energii.

  • Z oszczędności

Ceny paliw w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległy dużym zmianom, co skłania wiele osób do szukania oszczędności, np. przez zmianę paliwa na tańsze. Jednak takiej decyzji nie należy podejmować pochopnie - potrzebne jest zestawienie kosztów inwestycji ze spodziewanymi oszczędnościami eksploatacyjnymi. Musi być przeprowadzone dla konkretnego budynku przez rzetelnego, niezależnego fachowca - najlepiej zamówić tzw. audyt energetyczny.

Wykaże on, czy bardziej opłacalna jest zmiana paliw, czy może np. docieplenie budynku. Z dużą rezerwą trzeba podchodzić do materiałów reklamowych i sloganów w rodzaju "2000 zł rocznie mniej na ogrzewanie". Sprzedawcy, zachwalając swoje produkty, często "zapominają" dodać, że takie oszczędności osiągnięto w domu, który ma się nijak do naszego, albo tylko w idealnych warunkach na stanowisku laboratoryjnym.

Zmieniając kocioł, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Dostępność paliwa - jeśli ma być inne niż dotychczas. Cena, szczególnie słomy, drewna, zrębków drzewnych czy pelletów będzie w dużej mierze zależeć od kosztów transportu, dlatego najpierw trzeba sprawdzić jego dostępność w okolicy. Po dodaniu kosztów transportu może się okazać, że jest znacznie droższe, niż się spodziewaliśmy. W niektórych gminach przepisy prawa miejscowego mogą zakazywać stosowania określonych paliw, np. węgla.

Zbiornik gazu płynnego. Decydując się na zmianę paliwa, trzeba wziąć pod uwagę, czy mamy miejsce na jego składowanie, ile zapłacimy za jego dowóz itp. (Progaz-Eurogaz)

  • Miejsce na skład paliwa. Zbiornik gazu płynnego zajmuje niewiele miejsca na działce (można go nawet umieścić pod trawnikiem), zbiorniki oleju opałowego zwykle umieszcza się w budynku, ale również nie wymagają dużo miejsca. Z paliw stałych najmniej miejsca zajmie węgiel, bo ma najwyższą wartość opałową w stosunku do objętości.
  • Jeśli chcemy korzystać z drewna, rozsądnie będzie przeznaczyć na nie wiatę lub przewiewny budynek gospodarczy, w którym zmieścimy opał na co najmniej dwa sezony - leżąc przez rok lub dłużej drewno będzie mogło dobrze wyschnąć. Orientacyjne zestawienie wartości opałowej paliw stałych, z uwzględnieniem ich objętości, pokazano w tabeli poniżej.

  • Wygoda obsługi - dla niektórych osób to priorytet, albo ze względu na brak czasu, bo przez większą część dnia są poza domem, albo ze względu na towarzyszący temu wysiłek, np. dosypywanie węgla i wynoszenie popiołu z kotła w piwnicy.
  • Koszt inwestycji - szczególnie ceny kotłów na paliwo stałe są bardzo zróżnicowane, jednak prosty kocioł zasypowy trudno porównywać z wyposażonym w podajnik paliwa. Natomiast różnica cen pomiędzy gazowymi kotłami kondensacyjnymi i niekondensacyjnymi przez ostatnie lata bardzo zmalała (wynosi ok. 20%). Trzeba jednak pamiętać, że z wymianą kotła może wiązać się konieczność adaptacji komina lub nawet wybudowania nowego. Ponadto stara instalacja z grzejnikami nie pozwoli w pełni wykorzystać możliwości kotła kondensacyjnego, a wymiana grzejników, a tym bardziej wykonanie ogrzewania podłogowego w istniejącym domu może być kosztowne i kłopotliwe.
  • Koszty eksploatacji będą najistotniejsze dla tych, którzy liczą na niższe rachunki za ogrzewanie, jednak praktycznie dla wszystkich inwestorów są istotnym kryterium. Optymalizacja inwestycji polega właśnie na osiągnięciu jak najlepszego stosunku kosztów inwestycji do kosztów eksploatacji.