Czasopisma

Budujemy Dom

Wydawnictwo: Wydawnictwo AVT

Typ: Miesięcznik

Nakład: 50000


Budujemy Dom to miesięcznik dla budujących, zawierający wiele porad i praktycznych artykułów. Dostarcza swoim Czytelnikom niezbędną wiedzę na temat różnych etapów wykonywanej pracy przy budowie bądź remoncie domu jednorodzinnego.


Cena: 9,95 pln

Kominek

Wydawnictwo: Media United Sp. z o.o.

Typ: Kwartalnik


Kominek to magazyn skierowany do osób poszukujących inspiracji przy projektowaniu kominków, a także osób posiadających to urządzenie, pragnących uzupełnić swoją wiedzę na temat prawidłowego użytkowania i konserwacji kominków.


Cena: 9,90 pln

Pompy Pompownie

Wydawnictwo: BMP

Typ: Kwartalnik

Nakład: 1500


Magazyn dystrybuowany jest w formie prenumeraty we wszystkich gałęziach gospodarki.

Prenumerata półroczna 35 zł, roczna 65 zł


Cena: 35,65 pln

Energia i budynek

Wydawnictwo: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Typ: Miesięcznik

Nakład: 3.200 - 3.500


Energia i Budynek - czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki, poświęcone problemom oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i ich otoczeniu.


CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA

Wydawnictwo: Sigma-not

Typ: Miesięcznik


Wiodące czasopismo z branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Cena: 19,50 pln

FACHOWY INSTALATOR

Wydawnictwo: Target press sp. z o.o.

Typ: Dwumiesięcznik

Nakład: 6000


Czasopismo skierowane są do wąskiej grupy odbiorców, do czytelników, którzy są fachowcami w danej dziedzinie.


Cena: Bezpłatny

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA

Wydawnictwo: Sigma-not

Typ: Miesięcznik

Nakład: 4000


Tematyką pruszaną w czasopiśmie są gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczaniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.


Cena: 19,5 pln

Instal

Wydawnictwo: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"

Typ: Miesięcznik

Nakład: 5000


Tematyką poruszaną w prezentowanym czasopiśmie jest ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, instalacje i sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne.


Cena: 17,5 pln

Install it

Wydawnictwo: Dospel SA

Typ: Kwartalnik

Nakład: 8000


Ile wspólnego może mieć ze sobą bolid F1 i centrala klimatyzacyjna? Jak się okazuje bardzo wiele, a piszą o tym autorzy magazynu "Install it". Na 40 stronach kwartalnika znaleźć można opisy nowości rynkowych, aktualności dotyczące branży oraz artykuły, w których specjaliści dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia firmy i samej pracy instalatorskiej.


Cena: Bezpłatny

Instalacje

Typ: Kwartalnik


Każdy numer kwartalnika jest źródłem wiedzy i informacji oraz przeglądem nowości z rynku instalacji, znajdujących zastosowanie w budownictwie oraz będących elementami technicznego wyposażenia budynków.

Cena: 8,5 pln

Początek |  poprzednia    1 2     następna | Koniec